دعای محبت بین دو نفر گر خواهید محبت بین دو نفر در حد عشق باشد هفت تار موی سر مطلوب را با هفت موی سر طالب گرفته و با هم مخلوط کنند و هفت گره بزنند و ... ادامه مطلب