دعای برگرداندن معشوق طبق دستور زیر عمل کنید بعد از نماز صبح این دعا را هفت بار بخوان ، شک نیست که آن شخص دیوانه تو شده و بر می گردد . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ ... ادامه مطلب
بهترین دعانویس ایران 09906855568، بهترین دعانویس ایران استاد جاویش ماکائیل 09906855568 ، بهترین استاد دعانویسی ایران 09906855568، بهترین استاد دعانویسی ایران جاویش ماکائیل 09906855568 ، بزرگترین دعانویس ایران 09906855568، بزرگترین دعانویس ایران استاد جاویش ماکائیل 09906855568 ، بزرگترین ... ادامه مطلب