دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن دعا نویس معروف در مشهد

  تلفن دعا نویس معروف در مشهد

 • تلفن دعا نویس معروف در قشم

  تلفن دعا نویس معروف در قشم

 • تلفن دعا نویس معروف در کاشان

  تلفن دعا نویس معروف در کاشان

 • تلفن دعا نویس معروف در اصفهان

  تلفن دعا نویس معروف در اصفهان

 • تلفن دعا نویس معروف در تهران

  تلفن دعا نویس معروف در تهران

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در سمنان

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در سمنان

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در اسیا

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در اسیا

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بندرگناوه

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بندرگناوه

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بجنورد

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بجنورد

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در کرمانشاه

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در کرمانشاه

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در همدان

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در همدان

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در رشت

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در رشت

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در شیراز

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در شیراز

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در کیش

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در کیش