دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • رفع ترس

  رفع ترس

 • دعای محبت

  دعای محبت

 • رفع لکنت زبان

  رفع لکنت زبان

 • دعای الفت

  دعای الفت

 • دعای عظیم مرجانه

  دعای عظیم مرجانه

 • جلب قلوب و محبت

  جلب قلوب و محبت

 • زبان بندی

  زبان بندی

 • ختم افزایش رزق

  ختم افزایش رزق

 • توسعه رزق

  توسعه رزق

 • آیه بخت گشا

  آیه بخت گشا

 • راه گشایش بخت

  راه گشایش بخت

 • دعای گشایش بخت

  دعای گشایش بخت

 • خواص ایت الکرسی

  خواص ایت الکرسی

 • دعای حضرت زینب

  دعای حضرت زینب