دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • دفع خوف

  دفع خوف

 • ادای دین و براورده شدن حاجات

  ادای دین و براورده شدن حاجات

 • زیاد شدن روزی و معیشت

  زیاد شدن روزی و معیشت

 • بستن زبان بد گویان

  بستن زبان بد گویان

 • زبان بندی قوی

  زبان بندی قوی

 • دعای رفع کدورت

  دعای رفع کدورت

 • گریه کودک

  گریه کودک

 • جلوگیری از خاک خوردن بچه

  جلوگیری از خاک خوردن بچه

 • جلوگیری از گریه کردن کودک

  جلوگیری از گریه کردن کودک

 • دفع ترس بچه

  دفع ترس بچه

 • دفع شیاطین

  دفع شیاطین

 • دعای برگشت معشوق از راه دور

  دعای برگشت معشوق از راه دور

 • طلسم عشق و عاشقی

  طلسم عشق و عاشقی

 • دعایی خاص جهت عشق و محبت

  دعایی خاص جهت عشق و محبت