دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • دعای برگشت معشوق از راه دور

  دعای برگشت معشوق از راه دور

 • طلسم عشق و عاشقی

  طلسم عشق و عاشقی

 • دعایی خاص جهت عشق و محبت

  دعایی خاص جهت عشق و محبت

 • دعای رزق

  دعای رزق

 • دعای رفع ترس از اجنه

  دعای رفع ترس از اجنه

 • دعای دفع اجنه

  دعای دفع اجنه

 • دعای رسیدن به معشوق

  دعای رسیدن به معشوق

 • دعا برای برکت

  دعا برای برکت

 • موفقیت در کار

  موفقیت در کار

 • پیدا کردن گمشده

  پیدا کردن گمشده

 • دعای بخت گشایی

  دعای بخت گشایی

 • خواص سوره یاسین

  خواص سوره یاسین

 • کلام گفتن کودک

  کلام گفتن کودک

 • محبت زن و شوهر

  محبت زن و شوهر