شماره دعانویس قرانی بزرگترین دعانویس ایران 09906855568 , بهترین دعانویس ایران 09906855568 , بهترین دعانویس تهران 09906855568 , بهترین دعانویس در اصفهان 09906855568 , شماره دعانویس 09906855568 , شماره تفن دعانویس رایگان 09906855568 , دعانویس رایگان ... ادامه مطلب
عن امیرالمومنین علیه السلام : اِذا هِبتَ اَمراً فَقَع فیهِ فَاِنَّ شِدَّةَ تَوَقّیهِ اَعظَمُ مِمّا تَخافُ مِنهُ. هرگاه از کاری هراس و بیم داشتی، خود را در آغوش همان کار بیفکن، چرا که سختی پرهیز و هراس، ... ادامه مطلب
عن امیرالمومنین علیه السلام : اِذا هِبتَ اَمراً فَقَع فیهِ فَاِنَّ شِدَّةَ تَوَقّیهِ اَعظَمُ مِمّا تَخافُ مِنهُ. هرگاه از کاری هراس و بیم داشتی، خود را در آغوش همان کار بیفکن، چرا که سختی پرهیز و هراس، ... ادامه مطلب
احب الاعمال الي الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله بهترين كارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نيكي به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا ... ادامه مطلب
Is there is placed, we have done before you will be removed by simply following the stress-free and unconditional? Luckily for you!“Can I Want your deadline is why students send us reach and you the ... ادامه مطلب
أحثوا التراب في وجوه المداحين . بر چهره ستايشگران ، خاك بيفشانيد .   دعانويس لاهيجان 09906855568, دعانويس ملاير 09906855568, دعانويس ميبد 09906855568, شماره دعانويس در ايران 09906855568, شماره دعانويس يهودي 09906855568, شماره دعانويس مسيحي 09906855568, شماره دعانويس ... ادامه مطلب
 ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِق‏ : ْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا اؤْتُمِنَ خَان‏ نشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد . 2 - از وعده ... ادامه مطلب
 اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي و عقوق الوالدين . دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد : تعدي ، و ناسپاسي پدر و مادر .   شماره دعانويس در كرمانشاه 09906855568, شماره دعانويس در كرج ... ادامه مطلب
 اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد الي السماء كأنها شرارة از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود .   شماره دعانويس در بندرعباس 09906855568, شماره دعانويس در اراك 09906855568, شماره دعانويس در اسلام شهر 09906855568, ... ادامه مطلب