دعای گشایش بخت

دعای گشایش بخت

دعای گشایش بخت

Image result for ‫دعای گشایش بخت‬‎

سوره احزاب را نوشته درون کوزه تازه و آب ندیده قرار دهید.(بر روی کاغذ سفید و بدون خط

نوشته شود)

قبل از گذاردن نو شته در داخل کوزه ، آب زمزم را با اندکی تربت مخلوط نموده و درون کوزه بریزید.

وقتی آب جذب کوزه شد نوشته را به همراه چوب انار تازه داخل کوزه بگذارید و بعد درب آن را با

خمیری که با آب زمزم درست شده محکم کنید و بر روی آن کمی تربت امام حسین علیه السلام

قرار دهید.(بخت گشایی ویژه دختران)